Bedrijven

Inzameling

Voor het inzamelen van oud papier binnen uw bedrijf biedt Peeters Recycling verschillende mogelijkheden. Zo kunnen wij voor kleinere hoeveelheden karton en overig papier 240, 660 of 1100 liter containers plaatsen. Voor grotere partijen kunnen wij open containers van 40 m3 en gesloten containers van 30 m3 plaatsen. De container wordt geledigd volgens gemaakte afspraken of op oproep.
Het is tevens mogelijk dat wij een stationaire perscontainer of zelfpersende container bij u plaatsen. Dit zijn slechts de meest gebruikte mogelijkheden, uiteraard kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen voor bespreking van de mogelijkheden binnen uw bedrijf.
Peeters Recycling adviseert u hierbij op een professionele en deskundige wijze.
 

Folie

Bedrijven zijn verplicht verpakkingen die geschikt zijn voor recycling te scheiden van het restafval. Dit geldt dus ook voor folie. De oplossingen die wij bieden voor deze afvalstroom is een 300 of 400 liter foliezak. Ook de bijbehorende standaard is bij ons verkrijgbaar.
De 300 en 400 liter inzamelzakken zijn geperforeerd zodat de met folie gevulde zakken samen met het oud papier aangeboden kunnen worden. Door het gescheiden aanleveren van de verpakkingsfolie zal het volume van het restafval afnemen. De kosten voor het restafval zullen hierdoor op hun beurt ook weer afnemen. Ook voldoet u door het scheiden van uw afval aan de nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) op de scheidingsplicht.
Voor grote hoeveelheden folie is het uiteraard ook mogelijk om een 30m3 container te plaatsen.

BEDRIJVEN

Voor het inzamelen van oud papier binnen uw bedrijf biedt Peeters Recycling verschillende mogelijkheden.


ARCHIEF

Het belang van het zorgvuldig vernietigen van uw archieven is duidelijk. Wij staan garant voor het controleerbaar en onherkenbaar vernietigen van uw vertrouwelijke stukken.

GEMEENTE

In samenwerking met gemeenten binnen haar werkgebied zorgt Peeters Recycling voor een correcte en nette inzameling van het huishoudelijk papier.