Gemeente

Inzameling

In samenwerking met gemeenten binnen haar werkgebied zorgt Peeters Recycling voor een correcte en nette inzameling van het huishoudelijk papier. Dit gebeurt in samenwerking met verenigingen. Voor het huis-aan-huis inzamelen wordt meestal gebruik gemaakt van kraak/perswagens. Ook bestaat de mogelijkheid om een 40m3 container op een centraal punt binnen uw gemeente te plaatsen waar inwoners hun oud papier kwijt kunnen. Vele gemeenten hebben in Peeters Recycling reeds een flexibele en betrouwbare partner gevonden.
 

Veiligheid

Veilig werken is bij papierinzameling van groot belang omdat de werkzaamheden veelal op de openbare weg plaatsvinden. Onze kraak/perswagens zijn voorzien van alle wettelijk verplichte veiligheidseisen.

Peeters papierrecycling is aangesloten bij de Stichting PapierRecylcing Nederland en voldoet aan alle wettelijke eisen om de zorgplicht en verantwoordelijkheid op dit gebied van u over te nemen. Wij nemen ons vak uiterst serieus en zijn er daarom erg trots op dat onze bedrijfsvoering ISO 9001 gecertificeerd is; een bewijs van kwaliteit! Daarnaast voldoen we aan OPK (erkenningsregeling Oud Papier en Karton) en zijn Nedvang en NIWO gecertificeerd.

BEDRIJVEN

Voor het inzamelen van oud papier binnen uw bedrijf biedt Peeters Recycling verschillende mogelijkheden.


ARCHIEF

Het belang van het zorgvuldig vernietigen van uw archieven is duidelijk. Wij staan garant voor het controleerbaar en onherkenbaar vernietigen van uw vertrouwelijke stukken.

GEMEENTE

In samenwerking met gemeenten binnen haar werkgebied zorgt Peeters Recycling voor een correcte en nette inzameling van het huishoudelijk papier.