Producten

Rolcontainers

240 liter (ook voor archief)

660 liter (ook voor archief)

1100 liter

Gesloten containers

30 m3 (ook voor archief)

Open container 

40 m3

Perscontainer

20 m3

Foliezakken

300 liter

400 liter

 

 

BEDRIJVEN

Voor het inzamelen van oud papier binnen uw bedrijf biedt Peeters Recycling verschillende mogelijkheden.


ARCHIEF

Het belang van het zorgvuldig vernietigen van uw archieven is duidelijk. Wij staan garant voor het controleerbaar en onherkenbaar vernietigen van uw vertrouwelijke stukken.

GEMEENTE

In samenwerking met gemeenten binnen haar werkgebied zorgt Peeters Recycling voor een correcte en nette inzameling van het huishoudelijk papier.